Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg sammanträder tisdagen den 18 juni 2019 kl 19.15, Ullevi Restaurang och Konferens, Paradentrén

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Budget 2020 och plan 2021-2022 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Budget för revision av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg år 2020

Policy och riktlinje för investeringsverksamheten inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Revisionsreglemente för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg