Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg sammanträder torsdagen den 21 mars 2019 kl 18.00, Gårda brandstation, Taktiksalen, Åvägen 2, Göteborg

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2018 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Program för mål och riktlinjer samt uppföljning av sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2019–2022

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2018