Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige sammanträder på Gårda brandstation, Åvägen 2, Göteborg torsdagen den 18 oktober 2018 klockan 18.00.

1. Upprop.

2. Val av två protokolljusterare att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen.

3. Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Johanna Eliasson (V) till ledamot istället för Ann Karlsson (V).

4. Färjenäs - upphörande av hyresavtal.

5. Övriga frågor.

 

 

}