Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige sammanträder på Ullevi Restaurang och konferens, Paradentrén, Göteborg, tisdagen den 19 juni 2018 tidigast klockan 19.15 i direkt anslutning till GR:s fullmäktigemöte.

1. Upprop.

2. Val av två protokolljusterare att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen.

3. Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Håkan Hallengren (S) till ersättare istället för Tord Karlsson (S) för tiden tom 2018.

4. Val av ersättare till förbundsstyrelsen istället för Ann Karlsson (V)

5. Säkerhetspolicy och politisk riktlinje för säkerhet

6. Budget 2019 och plan 2020–2021 för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg.

7. Budget för revision av RSG år 2019

8. Övriga frågor

 

 

}