Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kungörelse förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige sammanträder på Gårda brandstation i Taktiksalen, Åvägen 2, onsdag den 28 mars 2018 kl 18.00.

  1. Upprop.
  2. Val av två protokolljusterare att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen.
  3. Anmälan av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges beslut att utse Åsa Hartzell (M) till ledamot istället för Maria Rydén (M) för tiden tom 2018.
  4. Anmälan av Härryda kommunfullmäktiges beslut att utse Mats Werner (S) som ny ersättare istället för Anna Palmér (S) för tiden tom 2018.
  5. Årsredovisning 2017 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
  6. Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2017 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
  7. Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2017
  8. Övriga ärenden
  9. Information om RSG U