Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-05-15

Paragrafer

§§ 1, 4

Datum då anslaget publiceras

2020-05-29

Datum då anslaget tas bort

 2020-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten