Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-02-07 Slutrevision 2019

Paragrafer

§§ 1-2, 5, 7

Datum då anslaget publiceras

2020-02-21

Datum då anslaget tas bort

 2020-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten