Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-03

Paragrafer

§§ 51-61

Datum då anslaget publiceras

2020-09-10

Datum då anslaget tas bort

 2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten