Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-04

Paragrafer

§§ 40-50

Datum då anslaget publiceras

2020-06-17

Datum då anslaget tas bort

 2020-07-09

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten