Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Paragrafer

§§ 28-39

Datum då anslaget publiceras

2020-05-20

Datum då anslaget tas bort

 2020-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten