Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragrafer

§§ 14-27

Datum då anslaget publiceras

2020-03-18

Datum då anslaget tas bort

 2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten