Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-03

Paragrafer

§§ 91-110

Datum då anslaget publiceras

2019-12-13

Datum då anslaget tas bort

 2020-01-07

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten