Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

§§ 77-90

Datum då anslaget publiceras

2019-11-15

Datum då anslaget tas bort

 2019-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten