Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-03

Paragrafer

§§ 67, 72

Datum då anslaget publiceras

2019-10-04

Datum då anslaget tas bort

 2019-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten