Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2019-10-04

Paragrafer

§§ 2, 4-5

Datum då anslaget publiceras

2019-10-25

Datum då anslaget tas bort

 2019-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten