Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Paragrafer

§§ 42-55

Datum då anslaget publiceras

2019-06-05

Datum då anslaget tas bort

 2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten