Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Paragrafer

§§ 2, 4, 7-8

Datum då anslaget publiceras

2019-02-20

Datum då anslaget tas bort

 2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten