Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Paragrafer

 §§ 76-88

Datum då anslaget publiceras

2018-12-19 

Datum då anslaget tas bort

 2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten