Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Paragrafer

 §§ 57-64

Datum då anslaget publiceras

2018-10-01 

Datum då anslaget tas bort

 2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten

}