Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-08

Paragrafer

 §§ 65-75

Datum då anslaget publiceras

2018-11-23 

Datum då anslaget tas bort

 2018-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten