Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Paragrafer

 §§ 49-56

Datum då anslaget publiceras

2018-09-14 

Datum då anslaget tas bort

 2018-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten

}