Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-08 

Paragrafer

 §§ 12-23

Datum då anslaget publiceras

2018-03-14 

Datum då anslaget tas bort

 2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten