Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-02-08

Paragrafer

§§ 1-11

Datum då anslaget publiceras

 2018-02-23

Datum då anslaget tas bort

 2018-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten