Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/bevis Förbundsstyrelsen 31 maj 2018_2

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Paragrafer

38, 41-48

Datum då anslaget publiceras

2018-06-08

Datum då anslaget tas bort

2018-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten

Protokoll förbundsstyrelsen

}