Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/bevis Förbundsstyrelsen 31 maj 2018_1

Sammanträdesdatum

2018-05-31

Paragrafer

39-40

Datum då anslaget publiceras

2018-06-01

Datum då anslaget tas bort

2018-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten

Protokoll förbundsstyrelsen

}