Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/bevis förbundsstyrelsen 19 april 2018

Sammanträdesdatum

2018-04-19

Paragrafer

24, 27-37

Datum då anslaget publiceras

 2018-05-04

Datum då anslaget tas bort

2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten

Protokoll förbundsstyrelsen