Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/bevis Förbundsfullmäktige 19 juni 2018

Sammanträdesdatum

2018-06-19

Paragrafer

9-15

Datum då anslaget publiceras

 2018-06-27

Datum då anslaget tas bort

2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten Storgöteborg

}