Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Paragrafer

20-25

Datum då anslaget publiceras

 2018-12-05

Datum då anslaget tas bort

2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten