Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Paragrafer

26-30

Datum då anslaget publiceras

 2019-06-26

Datum då anslaget tas bort

2019-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten