Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-28

Paragrafer

31-37

Datum då anslaget publiceras

2019-12-09

Datum då anslaget tas bort

2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten