Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige 18 oktober 2018

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Paragrafer

16-19

Datum då anslaget publiceras

 2018-10-19

Datum då anslaget tas bort

2018-11-12

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten

}