Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

 

Paragrafer

 

Datum då anslaget publiceras

 

Datum då anslaget tas bort

 

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Lena Magnusson, Räddningstjänsten