Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige 28 mars 2018

Sammanträdesdatum

2018-03-28

Paragrafer

1-8

Datum då anslaget publiceras

 2018-04-10

Datum då anslaget tas bort

2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten