Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Paragrafer

1-12

Datum då anslaget publiceras

 2018-12-19

Datum då anslaget tas bort

2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten