Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår syn på släckmedel

24 juni, 2016, kl 15:58

Med anledning av den senaste tidens debatt i media och på räddningstjänster i Sverige vill vi på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ge vår syn på användning av olika släckmedel. RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder.

Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön.

Ingen metod passar alla bränder och situationer. Släckning med hjälp av vatten kan användas till flertalet bränder, men långt ifrån till alla.

Skum används då släckningsarbetet vara effektivt

- I dag utvecklas bränder mycket fortare och både material och brandgaser innehåller fler kemikalier än förr. Den totala mängden förorenat släckmedel och förorenad luft blir oftast större när vi släcker med vatten, säger Kristina Lindfeldt räddningschef i beredskap.

Skum är effektivare och det behövs mindre mängd vilket betyder mindre mängd förorenat släckmedel i naturen, lägre risk för vattenskador i byggnader och ger ett kortare brandförlopp. RSG använder skum när det är nödvändigt för att släckningsarbetet ska bli så effektivt som möjligt. Vid en räddningsinsats är det vårt ansvar att hindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom. Den skumvätska som används vid brand i byggnad innehåller inte fluortensider och är biologiskt nedbrytbar. RSG använder skumvätska som innehåller fluortensider (ej PFOS) endast vid brand i brandfarliga vätskor som tillexempel vid brand i cistern, farliga godstransporter eller brand i oljehamn, säger Kristina Lindfeldt.

Arbete pågår att ta fram en godkänd och tillräckligt effektiv ersättningsprodukt

Göteborg är en region med hög riskbild gällande transport, produktion och hantering av brandfarliga vätskor.  Detta ställer krav på att RSG ska ha god förmåga att kunna hantera de olyckor som kan ske. Det brandskum innehållande PFOS som bland annat har använts vid försvarets övningsplatser och flygplatser är förbjudet sedan flera år. Vissa former av den sortens skumvätska har använts även historiskt av RSG. Vår leverantör av skumvätska arbetar med att ta fram en godkänd och tillräckligt effektiv ersättningsprodukt utan fluortensider. Vår förhoppning är därför att enbart använda fluorfria skumvätskor när så är möjligt.