Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tips till dig som flyttat hemifrån

28 augusti, 2019, kl 13:04

Har du precis flyttat hemifrån? Då vill vi tipsa om att det finns tre prylar som är värda att investera i, de kan faktiskt rädda liv om olyckan är framme!

  • Brandvarnare är det absolut viktigaste du kan skaffa dig gällande brandskydd. Vid en brand är tiden en avgörande faktor och med en brandvarnare köper du dig tid. Brandvarnaren ska sitta i taket och så centralt i rummet som det går, inte mindre än 50 centimeter från väggen. Läs mer här  
  • Brandfilt kan du använda för att släcka mindre bränder, brand i kläder eller om det börjar brinna på spisen. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 cm x 180 cm. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den! Läs mer här
  • Brandsläckare är bra för att kunna göra en snabb släckinsats. Vi tycker du skall välja en 6 kilos pulversläckare som är klassad för A och B och C till ditt hem. Det är viktigt att släckaren är certifierad av SIS eller annat certifieringsorgan. Läs mer här

Beroende på om du bor i en hyres- eller bostadsrätt kan det vara olika regler kring vems ansvar det är att införskaffa brandvarnare. Vår tolkning av Lagen om Skydd mot Olyckor är att brandvarnare måste finnas i en bostad för att uppnå skäligt brandskydd. Denna uppfattning delar vi med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. När vi gör tillsyn ställer vi normalt krav på att fastighetsägaren installerar brandvarnare i bostaden. Batteribyte, rengöring och test av brandvarnaren utförs vanligtvis av den som bor i bostaden.

Om du bor i studentlägenhet eller studentrum finns det ofta flera gemensamma utrymmen som du delar med andra studenter. Tänk på att alla dessa, till exempel trapphus, förråd och korridor ska hållas rena från allt brännbart material. Vid en eventuell brand är det viktigt att alla kan ta sig ut enkelt.

Slutligen, tänk även på att det är viktigt att ha en hemförsäkring. Försäkringsbolaget hjälper dig med eventuell ersättning om olyckan trots