Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Suicidpreventiva dagen

10 september, 2019, kl 10:32

Idag lyfter vi Suicidpreventiva dagen för att visa att det är okej att prata om självmordstankar och att det går att hjälpa!

Var sjätte timme tar en människa i Sverige sitt liv. Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. 

För 20 år sedan infördes nollvisionen för trafikolyckor och sedan dess har antalet döda i trafiken minskat till ca hälften. Självmord, så kallad suicid, ligger under samma tidsperiod kvar på ungefär samma nivå. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Det är en satsning på en nationell, långsiktigt hållbar strategi.

Räddningstjänstens personal är utbildade

RSG har som en del i detta arbete utbildat sex instruktörer i Akut Omhändertagande av Självmordsbenägen Person. All vår operativ personal har genomgått en utbildning som handlar om bakomliggande faktorer, hur man kan agera om någon i ens närhet mår dåligt och om det akuta omhändertagandet när en person står i begrepp att ta sitt liv.

Du kan påverka

Många tror att man inte kan påverka någon som tänker på att ta sitt liv. Men det stämmer inte. Det går att hjälpa. Det går att påverka. Se filmen Steg för livet och lär dig fyra steg som kan göra skillnad på http://www.stegforlivet.se Steg för Livet är en informationskampanj från Västra Götalandsregionen och Suicidprevention i Väst.