Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Statistik räddningsuppdrag 2018

21 januari, 2019, kl 15:49

Varje år sammanställer vi statistik av genomförda räddningsuppdrag i den utryckande verksamheten. Detta för att värdera, analysera och få en bild av olycksrisker inom RSG, samt visa på trender och tendenser.

RSG genomförde totalt 9 315 räddningsuppdrag under 2018, detta är betydligt fler än tidigare år.

Torr vår och sommar

Bland annt inträffade det fler bränder utomhus. Det är framförallt kopplat till den varma våren och sommaren. Av samma anledning syns även en ökning av antalet drunkningstillbud. Även antalet IVPA-uppdrag ( I väntan på ambulans) och annan hjälp till ambulans har ökat betydligt under 2018.

Bränder i bostader

Under 2018 inträffade 545 bränder i bostadshus, vilket innebär två tredjedelar av alla byggnadsbränder. Sedan 2016 är antalet relativt konstant. Inom RSG:s område omkom 2018 fyra personer vid fyra olika bränder. Alla inträffade i lägenheter i flerbostadshus. 2017 omkom sju personer i samband med bränder.

Skola, förskola och fritidsskolor

I år har antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar minskat ytterligare jämfört med 2017 och ligger på samma nivå som för fyra år sedan.

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2018