Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PAR startar i Kungsbacka

22 maj, 2019, kl 14:05

Till hösten startar PAR i Kungsbacka. En blåljusutbildning där polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans möter åttondeklassare. Målet är att skapa tillit och förståelse för blåljuspersonalens arbete.

Under en halvdag får åttondeklassare i Kungsbacka träffa personal från polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänsten. Blåljusutbildningen kommer att ske på brandstationen i Kungsbacka. Utbildningarna pågår under hela hösten från vecka 35 till vecka 50. Tre klasser per dag tas emot och det är pedagogerna på skolorna som bokar in klassernas besök. Kungsbacka blir den första kommun i Halland som startar upp PAR för skolelever i årskurs åtta.

Om PAR – polis, ambulans och räddningstjänst

PAR-konceptet startade som ett samarbete mellan polis, ambulans och räddningstjänst i Botkyrka och är en variant av Människan Bakom Uniformen (MBU). Skillnaden är att med PAR får fler elever möjlighet att gå utbildningen eftersom den är kortare. PAR har tidigare genomförts på Lundby brandstation. Efter den utbildningen genomfördes det en utvärdering av studenter vid Göteborgs universitet. En av slutsatserna var att PAR-projektet anses ha påverkat elevernas uppfattning om blåljusyrkena positivt.