Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

PAR ett nytt sätt att mötas

9 januari, 2019, kl 11:02

Under veckorna 3 och 4 genomfördes, PAR på Lundby brandstation. PAR är ett samarbete mellan polis, ambulans och räddningstjänst, med syftet att stärka relationen med ungdomar på Hisingen.

PAR bjuder in ungdomar i årskurs 8 från Jättestensskolan, Sjumilaskolan, Ryaskolan, Santosskolan, Brunnsboskolan och Svartedalskolan för att under en förmiddag träffa de olika aktörerna. Ungdomarna och deras pedagoger hämtas vid skolan av Västtrafik för att tillsammans åka till Lundby brandstation. 

- När ungdomarna kommer till stationen delas de in i grupper och under tre lektioner träffar de representanter från Polis, Ambulans och Räddningstjänst. Dagen avslutas med gemensam resa till skolan, för att äta lunch. Då deltar även det utryckande laget på Lundby brandstation. Detta är ett bra sätt att skapa kontakter och arbeta förebyggande, säger Thomas Olsson stationsledare på Lundby brandstation.

Med PAR, som från början kommer från Botkyrka kommun, stärker blåljusorganisationerna tillsammans relationen med ungdomar. Genom dialog och interaktiva övningar pratar vi med ungdomarna, där deras funderingar kring polisen, ambulansen och räddningstjänstens arbete framkommer och besvaras för att skapa en ömsesidig förståelse och respekt.

- Räddningstjänstens instruktörer är brandmännen Modi Ibrahim och Benny Rehnlund, båda är uppvuxna på Hisingen. I mötet med ungdomarna kan de berätta om sitt arbete och bygga en god relation inför de möten som sker i vardagen.

Förra gången som PAR genomfördes utvärderades detta av Göteborgs Universitet. Resultaten visade på att tilliten och relationerna som redan innan PAR var goda stärktes ytterligare. Se utvärderingarna här>> och här>>

Kontaktperson på Lundby är Stationsledare Thomas Olsson.