Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

FiP i Frillesås

11 juni, 2019, kl 10:37

Från och med måndag 17 juni finns det ett nytt räddningsfordon i Frillesås, en FiP-funktion. (Första Insatsperson) Vilket innebär att en Räddningsledare åker med eget fordon direkt till olycksplatsen. När larmet går gäller det att vara så snabbt som möjligt på plats. Man tjänar många livsviktiga minuter med arbetssättet FiP.

- Vinsten med FiP-bilen är att vi kan vara snabbt på plats och starta en första bedömning och insats i väntan på övriga enheter, säger Johan Fors, enhetschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Styrkeledaren som har jour har en egen bil som han eller hon har med sig dygnet runt. När larmet går tar sig styrkeledaren direkt till olycksplatsen utan att vänta in någon, vilket innebär att personen eller personerna som är i fara kan få hjälp snabbare.

Arbetssättet kallas för FIP, Första Insats Person, och är kort och gott ett sätt att öka servicen till kommunens invånare med snabb hjälp vid olycka eller brand.

Vad hinner FIP göra?

Räddningstjänsten Storgöteborg tjänar insatstid tack vare FIP. Personalen på FoP kan göra mycket i väntan på att övriga kollegorna kommer. Här är några exempel:

 Första insats med en pulversläckare.

Varna personer i fara.

Skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan första hjälp.

Biträda med flytboj vid drunkningsolyckor.

Lämna lägesrapport till ledningscentralen.

Begära förstärkningar i tidigt skede eller kunna vända resurser som inte behövs

Orientera och bedöma situationen samt lämna förberedande order till ankommande styrkor.

Säkra trafikolyckor mot omgivande trafik och mot brand.

Genomsökning av lokaler vid vissa automatiska brandlarm.

Påbörja livräddande åtgärder vid sjukvårdslarm och IVPA (I Väntan På Ambulans).