Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det råder eldningsförbud

31 maj, 2018, kl 14:33

Det är extremt torrt i markerna och brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Eldningsförbudet gäller från och med den 22 maj kl 9.00 och tills vidare.

Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

När det råder eldningsförbud är det tillåtet att grilla i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden. Omfattningen av förbudet kan variera och det framgår i varje enskilt fall.

Miljöförvaltningen i respektive kommun, har av miljöskäl olika beslut om eldningsförbud som är oberoende av brandrisken. Läs mer på  kommunernas hemsidor:

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.   Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)