Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vem har inte rätt till ett skäligt brandskydd?

23 augusti, 2018, kl 07:52

Äldre och funktionshindrade är kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken och 90 % av dödsbränderna inträffar i bostäder. Samtidigt vårdas allt fler i det egna hemmet, där brandskyddet bygger på att den boende själv kan sätta sig i säkerhet.

Vi anser att politiska ambitioner avseende möjligheten till vård och omsorg i hemmet strider mot såväl lagar och regler som den nationella strategin – ”Att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda”. I dagens GP har vi skrivit en debattartikel om ämnet.
Läs artikeln här >>