Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vägledning med rekommendationer för samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö

5 april, 2018, kl 13:23

Räddningstjänsten Storgöteborg har i samverkan med MSB, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänst Syd, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Katastrofmedicinskt centrum tagit fram en vägledning för ”Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV)”.

Vägledningen ska bidra till att aktörerna får en ökad kunskap om vad en sådan händelse innebär och vad de själva kan göra för att vara bättre förberedda. Arbetsgruppen har gemensamt kommit fram till att det viktigaste är att aktörerna jobbar systematisk med planering, utbildning och övning, både enskilt och aktörsgemensamt för att få effektiva och samordnade insatser vid PDV-händelser.

Varför en vägledning? Arbetet har gjorts därför att Räddningstjänsten Storgöteborg och Storstockholms brandförsvar framförde ett behov av en nationell samordning för taktiskt agerande vid händelse med pågående dödligt våld (PDV) och terrorattentat i publik miljö. Detta tillsammans med inträffade händelser nationellt och internationellt föranledde att ett arbete startades för att ta fram ett sådant stöd till ”blåljusaktörer”.

 Här kan du läsa hela vägledningen