Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppdaterat totalt grill- och eldningsförbud i Västra Götaland

13 augusti, 2018, kl 12:20

Uppdatering 15 augusti: Den 14 augusti släppte Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt, i anslutning till bostäder. Samtidigt tillåter man att så kallad ”yrkesmässig verksamhet” får elda utomhus, under vissa förutsättningar.

Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger dock kvar i hela länet. Kungsbacka kommun följer den inriktningen.
För mer information och förtydligande kring tolkningar av eldningsförbudet, besök gärna webbplatserna för Länsstyrelsen Västra Götaland eller Kungsbacka kommun:

Mer information från Länsstyrelsen Västra Götaland här
Mer information från Kungsbacka kommun här