Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Har inte alla rätt till skäligt brandskydd?

8 oktober, 2018, kl 09:32

Åtgärder krävs för att minska riskerna för de som vårdas i hemmet och som löper allra störst risk att omkomma till följd av brand anser Räddningstjänsten Storgöteborg.

Debattartikel och frågor till MSB finns att läsa i tidsskriften Tjugofyra7.