Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar kring grillning under eldningsförbudet

14 juni, 2018, kl 16:43

Från och med 22 maj och tills vidare råder det eldningsförbud. Förbudet innebär att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken. Här har vi samlat frågor och svar när det gäller just hur och var det är tillåtet att grilla.

Fråga: Säg att det kommer lite regn, får man grilla ”som vanligt” då?
Svar: Nej det får man inte, eldningsförbudet gäller fortfarande, vilket betyder speciella regler för grillning och eldning utomhus. Det är fortsatt mycket torrt djupt ner i marken, så det regn som nu kommit, torkar snabbt upp. Det krävs mycket mer nederbörd över längre tid för att brandrisken ska minska.

 

F: Får jag använda engångsgrill när jag är vid badplatsen, i skogen, i parken etc?
S: I detta extrema läge är det mycket olämpligt om den används i anslutning till skog och terräng. Om den ändå används så måste den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten, asfalt etc (inte gräs). Följ anvisningen från tillverkaren. Tänk dock på att en park kan ha sina egna regler för vad man får göra, och inte göra, inom området. Även om det är tillåtet ansvarar du själv för att iaktta försiktighet och kunna släcka efter dig. 

 

F: Får jag ta med min klotgrill och grilla i naturen?
S: Ja det får du, men grillen måste placeras på icke brännbart underlag (sten, grus, asfalt, etc). Även om det är tillåtet ansvarar du för att iaktta försiktighet och kunna släcka efter dig. 

 

F:  Jag vill grilla i min klotgrill på badplatsen och jag tänker ställa den på icke brännbar mark. Men det blåser väldigt. Får jag grilla ändå?
S: Ja, men det är mycket olämpligt eftersom det är risk för brandspridning när det blåser. Vinden kan ta med sig gnistor in skogen och till torrt gräs. Fundera på om det verkligen är nödvändigt att grilla just nu. 

 

F: Får jag använda sprit- eller gasolkök ute i naturen?
S: Ja, det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk. 

 

F: Får jag grilla på min egen tomt?
S: I en grill får du det. Men som vanligt ska du vara försiktig och släcka ordentligt efter dig.

 

F: Vad gör jag om jag ser någon grilla på ett olämpligt sätt eller på en olämplig plats?
S: Om det är möjligt, upplys gärna om eldningsförbudet och brandrisken. Annars ring 112 och berätta vad du ser.

 

Hittar du inte ditt svar här? Kontakta oss på info@rsgbg.se