Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbudet är upphävt

21 augusti, 2018, kl 08:14

Under senaste dygnen har det regnat och prognosen framåt visar på ytterligare nederbörd. Risken för antändning i skog och mark har därmed minskat. Därför har kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område precis som Länsstyrelsen, återkallat beslutet om eldningsförbud från den 21 augusti.

Var ytterst försiktig

Men trots att riskerna har minskat är det fortfarande mycket torrt i de djupare markskikten. Även om det inte råder eldningsförbud så uppmanar vi till att fortsätta vara mycket försiktig vid hantering av eld utomhus och vi avråder från all grillning nära eller direkt på marken.
Vi avråder kraftfullt från att använda engångsgrillar.

Här kan du se en film där insatschef Johan Helsing beskriver varför du fortfarande måste vara försiktig med eld och grillar i skog och mark – trots att det har regnat.

Som alltid är det du som tänder en eld eller grill som är ansvarig. Du ska ha tillräcklig utrustning för att kunna släcka och se till att inte en brand kan spridas.

Skulle vi få en period av torka kan eldningsförbud åter införas.