Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

När det är torrt i markerna - var försiktig om du eldar utomhus

6 april, 2018, kl 13:09

När solen skiner och marken blir torr och brinner det lätt. Just nu är det torrt och i kombination med blåsten så ökar riskerna för att elden sprider sig. Du som eldar eller grillar är ansvarig för att elden inte sprider sig. Om det inte kan göras på ett säkert sätt ska du avstå från att elda eller grilla.

Vi råder dig att vara försiktig om du eldar utomhus. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs.

Om du eldar i naturen

Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Om du tänt en eld ute i naturen - släck så här; låt först elden brinna ut helt och hållet. Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En lite spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Råd till dig som ska elda

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda när det blåser
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn

Tänk på omgivningen

  • När du eldar trädgårdsavfall blir det mycket rök. Prata gärna med dina grannar innan du tänder på, så att röken inte irriterar dem.

Råder eldningsförbud?

Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun, har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Det är dock aldrig tillåtet att elda till exempel bildäck, plast och andra brandfarliga varor.
Göteborg | Mölndal | Kungsbacka | Härryda | Partille | Lerum |

Eldningsförbud på grund av brandrisk?- Ring oss

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk. Om du inte kommer åt vår hemsida där du befinner dig kan du kan ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud på grund av brandrisk råder inom Räddningstjänsten Storgöteborgs upptagningsområde.

Gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskprognos.

För mer information

Råd och anvisningar angående eldning lämnas av oss på telefonnummer 031-335 26 00.