Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bohus Räddningstjänstförbund nu ansluten till Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral

24 april, 2018, kl 13:57

Två, av planerat fyra, räddningstjänster nu anslutna. I januari i år anslöts Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund (AVRF) till LC och nu är det alltså dags för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) att göra samma resa.

LC operatör i arbete

På sikt kommer de båda räddningstjänsterna inte bara larmas från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG), utan även samarbeta med varandra och med RSG över kommungränserna. Det betyder att hjälpsökande får så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommun.

AVRF:s inträde har följts upp och larm- och ledningsoperatörer, styrkorna och projektgruppen har dragit lärdomar.

- Vi har följt samma upplägg som för AVRF, med gemensamma internutbildningar och orientering i det nya området. Det är roligt att välkomna ytterligare en räddningstjänst in i vår ledningscentral. Samarbetet med AVRF går väldigt bra, och vi ser fram emot ett lika gott arbete med BORF, säger Anders Lundblad, Stabschef och projektledare på RSG.

Under året kommer ytterligare två räddningstjänster, Öckerö och Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, att anslutas.

För mer information, kontakta: Anders Lundblad Stabschef och projektledare på Räddningstjänsten Storgöteborg, tel 070-619 04 84

}