Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

23 januari ansluts Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund till RSG:s ledningscentral

22 januari, 2018, kl 08:40

23 januari ansluts AVRF (Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund) till Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) ledningscentral. Under året kommer ytterligare tre räddningstjänster, BORF, Öckerö och SBRF* anslutas. Larmhanteringen kommer i samtliga dessa räddningstjänsters upptagningsområde skötas centralt av RSG:s ledningscentral (LC). På sikt kommer räddningstjänsterna även samarbeta ytterligare operativt över kommungränserna.

För invånarna i berörda kommuner, som ringer in till SOS om en händelse som rör just räddningstjänst, märks förändringen inte av på annat sätt än att deras samtal också kan komma att hanteras av operatörer på Räddningstjänsten Storgöteborg, samt att hjälp i vissa fall kan komma snabbare.

- Under 2019 kommer vi ha ett helt gemensamt operativt ledningssystem. Resultatet är att varje räddningstjänst blir mer robust då vi kan hjälpa varandra över gränserna. Allt för att kunna serva medborgarna på bästa sätt, säger RSG:s förbundsdirektör Lars Klevensparr.

- Vi ser fram emot att börja samarbeta mer med våra grannar och ser med tillförsikt fram emot att bättre kunna möta upp behoven ifrån medborgarna i Alingsås och Vårgårda, men också att så småningom dra vårt strå till stacken när det gäller att stå till tjänst i hela området, säger Börje Lindgren, räddningschef på AVRF.

I samband med att övriga räddningstjänster ansluter sig under året, läggs cirka 190 000 invånare till, till RSG:s nuvarande dryga 800 000. Detta innebär också runt 3000 fler larm per år för RSG:s ledningscentral att hantera.

För mer information:
Lars Klevensparr (RSG) tele: 031 – 335 27 01
Börje Lindgren (AVRF) tele: 0322 – 61 61 68

* BORF (Bohus Räddningstjänstförbund) ansluts 24/4, SBRF (Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund) ansluts 16/10 och Räddningstjänsten Öckerö kommun ansluts 11/12.