Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trafikavstängning vid olyckor

29 mars, 2019, kl 07:19

När en olycka sker på en väg är säkerhet och trygghet för alla inblandade det viktigaste för oss som räddningspersonal. För dig som trafikant, för oss som räddningspersonal och framför allt för de som redan är drabbade på något sätt.

Vårt fokus vid en olycka på vägen är att hjälpa drabbade, skydda personal och inte utsätta någon för ytterligare fara. Därför har vi rutiner och ett arbetssätt som kan vara bra att känna till.

Från den 1 februari i år arbetar räddningstjänsten med nya rutiner, vilket innebär att vi alltid åker till en trafikolycka med flera fordon. Ett av fordonen är vår ”verktygslåda” och ett till två fordon använder vi som buffert för att skydda oss, stänga av vägen eller för att minska hastigheten för förbipasserande.

När vi kommer fram till olycksplatsen börjar vioftast med att spärra av vägen helt. Detta för att kunna skapa oss en uppfattning om hur omfattande olyckan är och vilka risker vi ser. Så snart vi kan öppnar vi vägen, så att du som trafikant kan passera med låg hastighet. Innebär olyckan en risk för dig att vara nära platsen, det kan till exempel handla om risk för explosion, så spärrar vi av helt tills risken är över.

Trafikolyckor sker ofta i mörker, vid dålig sikt och halka. Dessa förhållanden försvårar räddningsarbetet och gör olycksplatsen än mer riskfylld. När vi kommer måste vi snabbt säkra och trygga olycksplatsen. Riskerna är störst när vi startar och avslutar räddningsarbetet samt på vägar med hög hastighet.

Vi sätter upp en varningsskylt cirka 50 till 150 meter före olycksplatsen så att du ska vara beredd och sänka hastigheten. När du närmar dig platsen finns varningsljus där Rött- betyder stopp, Gult betyder att du kan passera med försiktighet. När vi måste sänka hastigheten ytterligare, kan vi använda fartdämpare, ett gupp som du bara kan passera väldigt sakta. Vi försöker ofta få ögonkontakt med dig så att vi är överens om hur du ska agera.

Vi förstår så klart att du kan ha bråttom till tåg, till flyg eller möten. Vi förstår att du känner dig stressad när trafiken inte flyter på. Därför gör vi allt vi kan för att minska tiden för avspärrning utan att någonsin inskränka på säkerheten. Och värre än att sitta i bilkö är - att råka illa ut. Så det gäller för oss alla – respektera och ha förståelse vid avspärrning på grund av en olycka.