Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuellt

November

2018-11-05 kl 08.00

Elda säkert i din braskamin

När kylan sätter in eldar vi allt mer i våra eldstäder som då belastas hårt. Bränder orsakade av eldstäder och skorstenar inträffar varje år när temperaturen ute sjunker. Är det kallt ute finns risk att vi eldar hårdare än vad skorstenen och eldstaden klarar av.

Oktober

2018-10-26 kl 09.50

Diskoteksbranden 20 år senare - vi får aldrig glömma!

I år är det 20 år sedan diskoteksbranden i Göteborg. Våra tankar går till de 63 ungdomarna som miste livet och till de överlevande och anhöriga.

2018-10-19 kl 10.41

Fest eller? Tänk på detta.

För dig som hyr ut eller för dig som hyr en lokal, här finns information som är viktigt för dig att känna till.

2018-10-16 kl 07.02

Välkommen Södra Bohusläns räddningstjänstförbund

Södra Bohusläns räddningstjänstförbund ansluter sig nu till Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

2018-10-08 kl 09.32

Har inte alla rätt till skäligt brandskydd?

Åtgärder krävs för att minska riskerna för de som vårdas i hemmet och som löper allra störst risk att omkomma till följd av brand anser Räddningstjänsten Storgöteborg.

2016-10-05 kl 16.21

Översvämning

Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

September

2018-09-03 kl 07.00

Idag testas signalen Viktigt meddelande

Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid en allvarlig händelse.

Augusti

2018-08-23 kl 07.52

Vem har inte rätt till ett skäligt brandskydd?

Äldre och funktionshindrade är kraftigt överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken och 90 % av dödsbränderna inträffar i bostäder. Samtidigt vårdas allt fler i det egna hemmet, där brandskyddet bygger på att den boende själv kan sätta sig i säkerhet.

2018-08-21 kl 08.14

Eldningsförbudet är upphävt

Under senaste dygnen har det regnat och prognosen framåt visar på ytterligare nederbörd. Risken för antändning i skog och mark har därmed minskat. Därför har kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område precis som Länsstyrelsen, återkallat beslutet om eldningsförbud från den 21 augusti.

Juli

2018-07-23 kl 09.35

Så här behandlar vi dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen. I och med att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen, PuL. På den här sidan kan du läsa hur Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) behandlar dina personuppgifter.

2018-07-22 kl 15.46

Gårdshävarutredningen

Utredningen redogör för det som låg till grund för beslutet att ta gårdshävaren ur drift. Den beskriver också RSG:s syn på ansvarsfördelningen mellan samhälle och enskild avseende utrymning.

April

2018-04-24 kl 13.57

Bohus Räddningstjänstförbund nu ansluten till Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral

Två, av planerat fyra, räddningstjänster nu anslutna. I januari i år anslöts Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund (AVRF) till LC och nu är det alltså dags för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) att göra samma resa.

2018-04-05 kl 13.23

Vägledning för samverkan vid pågående dödligt våld

Räddningstjänsten Storgöteborg har i samverkan med MSB, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänst Syd, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Katastrofmedicinskt centrum tagit fram en vägledning för ”Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV)”.

2018-04-04 kl 15.21

Årsredovisning 2017

Läs Räddningstjänsten Storgöteborgs årsredovisning för 2017. Här finns både ekonomisk uppföljning, verksamhetsuppföljning och sammanställningen av årets räddningsuppdrag

2018-04-03 kl 15.40

Visste du detta när det gäller placering av container?

En öppen container på gatan bör alltid stå minst sex meter från en husfasad eller utskjutande tak. Om containern är täckt av obrännbart material och alltid är låst eller på annat sätt hindrar tillträde för obehöriga, kan avståndet kortas till fyra meter

Januari

2018-01-24 kl 13.42

Akta dig för svaga isar

Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att den verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra.

2018-01-22 kl 08.40

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund ansluts till RSG:s ledningscentral

23 januari ansluts AVRF (Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund) till Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) ledningscentral. Under året kommer ytterligare tre räddningstjänster, BORF, Öckerö och SBRF* anslutas. Larmhanteringen kommer i samtliga dessa räddningstjänsters upptagningsområde skötas centralt av RSG:s ledningscentral (LC). På sikt kommer räddningstjänsterna även samarbeta ytterligare operativt över kommungränserna.

Oktober

2018-10-26 kl 09.50

Diskoteksbranden 20 år senare - vi får aldrig glömma!

I år är det 20 år sedan diskoteksbranden i Göteborg. Våra tankar går till de 63 ungdomarna som miste livet och till de överlevande och anhöriga.

2018-10-19 kl 10.41

Fest eller? Tänk på detta.

För dig som hyr ut eller för dig som hyr en lokal, här finns information som är viktigt för dig att känna till.

2018-10-16 kl 07.02

Välkommen Södra Bohusläns räddningstjänstförbund

Södra Bohusläns räddningstjänstförbund ansluter sig nu till Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

2018-10-08 kl 09.32

Har inte alla rätt till skäligt brandskydd?

Åtgärder krävs för att minska riskerna för de som vårdas i hemmet och som löper allra störst risk att omkomma till följd av brand anser Räddningstjänsten Storgöteborg.

2016-10-05 kl 16.21

Översvämning

Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

}