Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuellt

Juli

2018-07-06 kl 09.18

Extremely high risk of grass fires and forest fires

Fire ban remains in force in the Greater Gothenburg Fire and Rescue Service area The hot, sunny weather is set to continue. The risk of grass fires and forest fires has increased even further, reaching critical levels. Last weekend, Greater Gothenburg Fire and Rescue Service put out a number of land fires, and fires are still burning in several places throughout Sweden.

2018-07-05 kl 15.46

Gårdshävarutredningen

Utredningen redogör för det som låg till grund för beslutet att ta gårdshävaren ur drift. Den beskriver också RSG:s syn på ansvarsfördelningen mellan samhälle och enskild avseende utrymning.

2018-07-03 kl 11.04

Extremt stor risk för gräs- och skogsbrand

Det varma och soliga vädret fortsätter och risken för gräs- och skogsbrand har ökat ytterligare till kritiska nivåer. Räddningstjänsten Storgöteborg har, under helgen, släckt ett flertal bränder i terrängen och det brinner fortfarande på flertalet ställen i Sverige.

Juni

2018-06-14 kl 16.43

Frågor och svar kring grillning under eldningsförbudet

Från och med 22 maj och tills vidare råder det eldningsförbud. Förbudet innebär att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken. Här har vi samlat frågor och svar när det gäller just hur och var det är tillåtet att grilla.

2018-06-04 kl 15.50

Bada säkert

När det är varmt ute längtar många av oss efter svalkande dopp. Vi är måna om din säkerhet så att du och dina nära får uppleva härliga badstunder och undviker olyckor i och nära vattnet. Ta till dig våra badsäkra tips och hur du ska agera om en olycka inträffar.

Maj

2018-05-31 kl 14.33

Viktigt! Det råder eldningsförbud

Det är extremt torrt i markerna och brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus.

2018-05-27 kl 18.00

Krisberedskapsveckan

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Klarar du och dina nära vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid?

2018-05-25 kl 09.35

Så här behandlar vi dina personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen. I och med att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen, PuL. På den här sidan kan du läsa hur Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) behandlar dina personuppgifter.

2018-05-21 kl 10.00

Blåljusdagen i Kungsbacka den 26 maj

Lördagen den 26 maj kan du träffa Räddningstjänsten Storgöteborg tillsammans med Ambulansen och Polis på Torget i Kungsbacka

2018-05-21 kl 10.00

Träffa oss på Hammarkullekarnevalen

Lördag den 26 maj och söndag den 27 maj finns vi på plats för att prata om hur du kan skydda sig från brand och olyckor hemma.

2018-05-09 kl 09.00

Nu är det torrt i markerna - var försiktig om du eldar utomhus

När solen skiner och marken blir torr och brinner det lätt. Just nu är det torrt och i kombination med blåsten så ökar riskerna för att elden sprider sig. Du som eldar eller grillar är ansvarig för att elden inte sprider sig. Om det inte kan göras på ett säkert sätt ska du avstå från att elda eller grilla.

April

2018-04-25 kl 09.03

Läs detta innan du tänder Valborgsmässobrasan

Du behöver inte anmäla till oss på räddningstjänsten att du ska tända en Valborgsmässobrasa, men du måste ha markägarens tillstånd. Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

2018-04-24 kl 13.57

Bohus Räddningstjänstförbund nu ansluten till Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral

Två, av planerat fyra, räddningstjänster nu anslutna. I januari i år anslöts Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund (AVRF) till LC och nu är det alltså dags för Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) att göra samma resa.

2018-04-05 kl 13.23

Vägledning för samverkan vid pågående dödligt våld

Räddningstjänsten Storgöteborg har i samverkan med MSB, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänst Syd, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Katastrofmedicinskt centrum tagit fram en vägledning för ”Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (PDV)”.

2018-04-04 kl 15.21

Årsredovisning 2017

Läs Räddningstjänsten Storgöteborgs årsredovisning för 2017. Här finns både ekonomisk uppföljning, verksamhetsuppföljning och sammanställningen av årets räddningsuppdrag

2018-04-03 kl 15.40

Visste du detta när det gäller placering av container?

En öppen container på gatan bör alltid stå minst sex meter från en husfasad eller utskjutande tak. Om containern är täckt av obrännbart material och alltid är låst eller på annat sätt hindrar tillträde för obehöriga, kan avståndet kortas till fyra meter

Mars

2018-03-05 kl 09.01

Idag testas VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande larmet testas första måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00, följt av larmsignalen Faran över. Du har säker hört larmet någon gång.

Januari

2018-01-26 kl 11.36

Välkomna på Öppet hus

Vecka 7 har vi öppet hus på våra brandstationer, då sportlovslediga är välkomna att besöka oss.

2018-01-24 kl 13.42

Akta dig för svaga isar

Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att den verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra.

2018-01-22 kl 08.40

Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund ansluts till RSG:s ledningscentral

23 januari ansluts AVRF (Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund) till Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) ledningscentral. Under året kommer ytterligare tre räddningstjänster, BORF, Öckerö och SBRF* anslutas. Larmhanteringen kommer i samtliga dessa räddningstjänsters upptagningsområde skötas centralt av RSG:s ledningscentral (LC). På sikt kommer räddningstjänsterna även samarbeta ytterligare operativt över kommungränserna.

Oktober

2016-10-05 kl 16.21

Översvämning

Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.