Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi söker sommarvikarier brandmän

Vi söker brandmän som vill arbeta hos oss som sommarvikarie under ordinarie personals semester

Arbetsuppgifter i huvudsak innebär att förbereda sig för insats genom att öva standardrutiner, fysisk träning för att upprätthålla god fysisk arbetsförmåga samt genomföra säkerhets- och funktionskontroll av fordon och materiel.Genomföra skadeavhjälpande insats såsom rökdykning, assistera vid trafikolyckor, IVPA larm samt stödja drabbade och olycksoffer under insats.Övriga förekommande stationsarbeten såsom brandmaterielunderhåll, lokalvård mm

Utbildningskrav

Lägst fullgjord termin tre av SMO-utbildningen vid anställningstillfället. LIA-praktiken ska vara genomförd eller 15 veckors brandman heltids-utbildning.

Anställningskrav

Godkänt rullbandstest för nyanställning enligt AFS 2005:6
genomfört 23 oktober 2017 eller senare.Godkänd från sim- och livräddningsprov Guldbojen eller badvaktutbildning genomfört 23 januari 2017 eller senare.Körkort B

Önskvärda erfarenheter och meriter

Tidigare anställning som brandmanHantverkserfarenhetSjukvårdserfarenhet

Din kompletta ansökan ska innehålla:

Personligt brev och CVIntyg på avslutad eller pågående utbildningIntyg på rullbandstest daterat 23 oktober 2017 eller senare.Intyg på simprov Guldbojen eller badvaktsutbildning daterat 23 januari 2017 eller senare.Kopia på körkort lägst B

Endast fullständiga ansökningar kommer att beaktas.

Sista ansökningsdag

28 december 2017

Anställningstester

Den 23-24 januari och genomförs anställningstester som består av Intervju, stresstest, fysiska tester och höjdtest.

Anställning

Vårt behov av sommarvikarier är ca 25 personer.

Detta är en tidsbegränsad anställning under minst två månader upp till tre månader inklusive tre veckors introduktion.

Inför anställning kommer läkarunderundersökning, rullbandstest och alkohol- och drogtest att genomföras.
Erbjudande om anställning som sommarvikarie är under förutsättning att läkarundersökning, rullbandtest och provsvar från alkohol- och drogtest är godkända.

Anställningen inleds med en tre veckors introduktionsutbildning.Preliminära datum för introduktion är 15 maj, 29 maj och 12 juni.

Lön

Månadslön plus OB

Ansökan och intyg registreras på www.offentligajobb.se Direktlänk till annons klicka här

För mer information

Per Hassling 070-3240541
Mikael Wennerbeck 070-5718087

Fackliga organisationer
Personalorganisationerna nås via vx 031 335 2600

Räddningstjänsten Storgöteborg är ett av Sveriges största räddningstjänstförbund med cirka 850 medarbetare, en omsättning på cirka 500 mkr och svarar för räddningstjänst och förebyggande skydd i våra sex medlemskommuner Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger.

Under 2017 anställde vi 35 personer som sommarvikarierande brandmän.