Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamhetsutvecklare, Brandskydd i bostad

Arbetsbeskrivning

Drygt 100 personer omkommer årligen till följd av brand i Sverige. Av dessa är det nio av tio som inträffar i bostaden. RSG arbetar därför kontinuerligt med att försöka minska antalet bostadsbränder och dess konsekvenser. Som ett led i detta arbete har en förbundsövergripande strategi för brandskydd i bostad tagits fram, vilken nu ska implementeras. För att leda och samordna detta arbete behöver RSG förstärkas med en verksamhetsutvecklare.

Du kommer att vara organisatoriskt placerad under biträdande avdelningschefen för myndighetsärenden tillsammans med en särskild samordnare för individanpassat brandskydd. På Avdelningen för myndighetsärenden ansvarar vi för myndighetsutövning såsom tillsyn, brandskyddskontroll och tillståndshantering, brand- och riskhänsyn i samhällsplaneringen samt information och rådgivning till allmänhet och verksamhetsutövare.

Som verksamhetsutvecklare för brandskydd i bostad kommer du få möjlighet att utveckla ett prioriterat område för RSG. Du kommer i många frågor att arbeta förbundsövergripande med möjlighet att skapa nya relationer såväl internt som externt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara samordning, kvalitetssäkring och utveckling av strategiarbetet. Detta innebär bl.a. att koordinera, planera, följa upp och utvärdera RSG:s arbete mot bostadsbränder. Tillse att strategiarbetet samordnas med RSG:s arbete med sociala risker, forskning och utveckling samt den nationella strategin för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda. I arbetet ingår samverkan med externa aktörer och omvärldsbevakning. Du kommer att vara delaktig i upprättandet och kvalitetssäkringen av olika styrdokument samt tillsammans med vår utbildningsenhet m.fl. säkerställa tillfredsställande utbildning för berörda. Som verksamhetsutvecklare är du sammankallande för olika nätverksträffar och ansvarar för att årligen redovisa strategiarbetet i en verksamhetsberättelse. En del av din tjänst förväntas kunna disponeras flexibelt även till andra arbetsuppgifter inom Avdelningen för myndighetsärenden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning, t.ex. Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering eller brandteknik, eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildningsbakgrund som t.ex. socionom, beteendevetare eller folkhälsopedagog och erfarenhet av t.ex. trygghetsfrågor ur ett kommunalt perspektiv eller boendeproblematik på individuell och samhällelig nivå kan vara kvalificerande. Du har minst tre års erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete, har goda kunskaper i Office-paketet och har lätt för att lära dig nya verksamhetssystem. B-körkort krävs.

För att lyckas i rollen ska du vara drivande med vilja och förmåga att inspirera och engagera andra, utöva inflytande och uppnå resultat. Du tänker strategiskt, är helhetsorienterad och har ett brett perspektiv på frågor. I ditt dagliga arbete är du välorganiserad och arbetar på ett strukturerat sätt. Du trivs såväl med att arbeta självständigt som i nära samarbete med andra och har ett smidigt och lyhört sätt. Du är analytisk, har en god pedagogisk förmåga och är bra på att formulera dig såväl i tal som skrift.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltid Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2018-03-21. Referensnummer: diarienummer 0065/18. Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk.

Kontakt

Kontaktpersoner
Josefin Hybring Biträdande Avdelningschef Myndighetsärenden 031-335 27 16 josefin.hybring@rsgbg.se

Annika Celegin HR-specialist 031-335 29 27 annika.celegin@rsgbg.se

Facklig företrädare Kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln 031–3352600

Övrigt

Intervjuer är planerade att genomföras under vecka 15 och 16. Innan anställning kommer alkohol och drogtest att genomföras enligt förbundets policy i samarbete med vår företagshälsa.

Om Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 790 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vårt uppdrag innebär att förebygga och begränsa olyckor, genomföra räddningsinsatser samt arbeta aktivt med samhällets risk- och hotbildsanalyser. RSG deltar i räddningstjänstens utveckling genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsplats med 850 anställda där idéer och initiativ är välkomna. Om du gillar att arbeta för och med människor kommer du att trivas här. Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till olika träningsaktiviteter på arbetsplatsen.