Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi söker upphandlare

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 790 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900. Upphandlingsenheten är placerad under Avdelningen för verksamhets- och chefsstöd. Upphandlingsfunktionens uppdrag är att säkerställa att alla köp och upphandlingar som ska genomföras inom förbundet görs enligt gällande lagstiftning (LOU) och att vi har avtal på alla de varor och tjänster som förbundet har behov av. Enheten stödjer organisationen i inköp och inköpsfrågor, från reklamation och tvist till uppföljning samt beställningar i viss mån. Hos oss får du arbeta i hela processflödet och med frågor som rör vardagen, framtiden, politiska ambitioner och dessutom externa relationer som även inbegriper utländska kontakter. Du kommer till en arbetsplats där idéer och initiativ är välkomna och där kommunikation ofta lyfts som en framgångsfaktor för att uppnå resultat. Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till olika träningsaktiviteter.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en rutinerad upphandlare gärna med erfarenhet av upphandling inom teknik och IT.Hos oss kommer du självständigt och affärsmässigt, i nära samarbete med företrädare för verksamheten, planera, genomföra upphandlingar enligt LOU samt följa upp ingångna avtal. Vi gör både enskilda upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. I vissa fall agerar du projektledare i uppdraget och i vissa har du en mer konsultativ roll och håller ihop det upphandlingstekniska. Vi arbetar idag med ett webbaserat upphandlingsstöd (e-avrop). Då vår största medlemskommun är Göteborgs Stad har vi ett etablerat samverkansavtal med Förvaltningen för Inköp och Upphandling i Göteborg men många delar av vår verksamhet är strikt räddningstjänstspecifika och upphandlas därför av oss själva.

Kvalifikationer

Vi vill att du som söker har akademisk examen inom upphandling, ekonomi, juridik eller motsvarande. Du ska ha erfarenhet från offentlig upphandlings- eller inköpsverksamhet och gärna erfarenhet av upphandling inom IT eller teknisk verksamhet och vi förutsätter att du har goda kunskaper och erfarenhet av hur man praktiserar LOU.

Du kan se hela affärsprocesser och konsekvenser i dina projekt och har förmåga att hantera flera uppdrag samtidigt även under tidspress samt arbeta självständigt. Du är resultatinriktad, lyhörd och ödmjuk samtidigt som du tillför kompetens och tar en aktiv roll i utvecklingen av upphandlingsprocesserna. Du kan formulera dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Vi söker en person som kan ta en tydlig konsultroll och tillsammans med uppdragsgivaren med entusiasm och engagemang kan formulera och konkretisera nyttan och vinsten med en professionellt genomförd upphandling. Du har den kreativa, pedagogiska samt kommunikativa förmågan att översätta verksamheternas krav och önskemål till ett upphandlingsunderlag av hög kvalitet.

Anställningens omfattning

 Tillsvidareanställning heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast den 27 augusti
Referensnummer: Diarienummer 324-17

Ansökan genom offentligajobb.se via denna länk.

Kontaktpersoner

Ann-Helén Lindbäck Augustsson - Chef Avdelningen för verksamhets- och chefsstöd
031–3352719, 0730–864931 ann-helen.lindback.augustsson@rsgbg.se

Katarina Dahl - Personalspecialist
031-384 48 22

Facklig företrädare
Kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln 031–3352600

Övrigt

Innan anställning kommer alkohol och drogtest att genomföras enligt förbundets policy. Tester sker i samarbete med vår företagshälsa.