Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Är du vår nya stabschef?

Som stabschef arbetar du i en spännande kombination med både operativ arbetsledning för Ledningscentralens funktion och drift och administrativt med bland annat utvecklings- och planeringsarbete.

Operativt ansvarar stabschefen för att verksamheten bedrivs i överenskommelse med Räddningschef i beredskaps, RCB;s, intentioner. Du leder, fördelar och samordnar också arbetet inom RCB:s stabsorganisation. Du är operativ arbetsledare för Ledningscentralens personal och ansvarar för planering, samordning, utbildning och utveckling inom ett specifikt arbetsområde. Du samverkar med andra samhällsaktörer till exempel inom krisberedskap, övning och risk- och hotbildsbedömningar. Du deltar i och leder projekt samt handlägger ärenden inom avdelningen och/eller ihop med andra avdelningar.

Vem är du?

Vi söker dig som har brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB) eller annan likvärdig utbildning alternativt brandmästarexamen och förebyggande 1 alternativt Räddningsledare B och Tillsyn A.

Du behöver minst fyra års erfarenhet från räddningstjänstområdet. Du behöver också ha erfarenhet av att leda och självständigt driva projekt och utvecklingsarbete. Du är bra på att kommunicera muntligt på svenska och engelska) och skriftligt på svenska och har lägst B-körkort. För anställning krävs godkänt stresstest.

Tidigare erfarenhet av eget chefs- eller ledarskap, operativt arbete kopplat mot stab, ledning eller utryckning och/eller projekt- och utvecklingsarbete är meriterande.

För att lyckas i rollen som stabschef ska du ha en analytisk förmåga baserad på ett modelltänkande och systemförståelse. Du behöver ha en välutvecklad förmåga att prestigelöst samarbeta och samverka med olika parter. Du behöver också ha förmåga att kunna fatta beslut, även med bristande informations­underlag. Du behöver ha insikt i hur en händelse påverkar, vilka som påverkas och vad som ska skyddas. Ditt ledarskap kännetecknas av helhetssyn, situationsanpassning och mod genom att du verkar som föredöme, visar omtanke om individen, är lyhörd, ställer tydliga krav och inspirerar och motiverar till att nå mål och skapa resultat.

Anställning

Heltid 38,25 timmar/vecka enligt Allmänna bestämmelser (AB) samt jour sju timmar/vecka. En förändring av systemet med kombitjänster för operativ ledning har arbetats fram och med denna rekrytering siktar vi nu på att verka åtta i funktionen vilket innebär att schemakonstruktionen för närvarande är under överseende, vilket kan påverka arbetstidsmåttet. Fler i funktionen ger bland annat. ökad möjlighet för uppföljning och genomgång efter större insatser samt ökad möjlighet till avlösning inom gruppen.
De administrativa handläggaruppgifterna är förlagda under dagtid.

I framtiden kan det bli aktuellt med tids­begränsade förordnanden i förbundets operativa roller och/eller växeltjänst mot ren dagtid eller annan schemalösning, permanent eller periodvis.

Arbetsgivaren ser inte att villkoren i tjänsten kvalificerar till särskild avtalspension.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast den 28 februari 2019. Diarienummer 0100/19. Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk

Kontaktpersoner

Peter Sommar Driftschef 070-302 99 02
Susanne Andersson HR-specialist 031-335 29 86

Fackliga företrädare
Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln tel. 031-335 2600.

Övrigt

Du som går vidare i urvalsprocessen kommer att få genomföra ett personlighets- och problemlösningstest och eventuellt stresstest, vilket är planerat att genomföras vecka 10–12. Stresstest kommer att genomföras om erfarenhet från räddningsledarrollen på RSG saknas.

Intervjuer är planerade vecka 13.

Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt förbundets policy i samarbete med vår företagshälsa.

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vårt uppdrag innebär att förebygga och begränsa olyckor, genomföra räddningsinsatser samt arbeta aktivt med samhällets risk- och hotbildsanalyser. RSG deltar i räddningstjänstens utveckling genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsplats med 850 anställda där idéer och initiativ är välkomna. Om du gillar att arbeta för och med människor kommer du att trivas här. Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till olika träningsaktiviteter på arbetsplatsen.