Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vi söker en säkerhetsstrateg

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund som svarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd i kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Vi arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan både lokalt, regionalt och nationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 850, varav 400 är heltidsbrandmän.

Göteborgsregionen är inne i ett expansivt skede och står inför stora framtida utmaningar och möjligheter inte minst genom ett flertal stora infrastrukturella projekt. Utmaningar för framtiden är bland annat att utifrån en föränderlig omvärld säkerställa räddningstjänstens förmåga att framgångsrikt genomföra vårt uppdrag att förebygga olyckor samt genomföra räddningsinsatser.

Förändringar i vår omvärld har medfört en både ändrad och ökad hotbild gentemot såväl samhället som räddningstjänsten. Dessa förändringar ställer större krav på Räddningstjänstens förmåga att analysera, utveckla, förebygga och samordnar frågor kring hot, säkerhet och höjd beredskap såväl internt som externt.Vi söker därför en Säkerhetssstrateg med placering i förbundsstaben nära RSG:s ledning. 

Syftet med tjänsten är att höja säkerhetsmedvetandet inom organisationen och utveckla en intern säkerhetskultur som balanserar säkerhet och integritet med den öppenhet och transparens som är en del av vårt uppdrag gentemot medborgarna.

Arbetsuppgifter

Rollen innebär att driva och samordna utvecklingen av Räddningstjänstens säkerhetsarbete genom att ge stöd och stimulans till RSG ledning och organisationen i övrigt. Genom omvärldsbevakning och nulägesanalys skapas planer och riktlinjer som syftar till ett långsiktigt förbättrat säkerhetsarbete, ökad kunskap och medvetenhet samt skapandet av en god säkerhetskultur inom RSG. Säkerhetsstrategen arbetar såväl strategiskt som operativt och ansvarar för skadeförebyggande insatser och utbildningar inom området, följer upp och analyserar incidenter, tar del av arbetet med försäkringsärenden och har en central roll i RSG krisledningsarbete.

Säkerhetsstrategen i förbundet samverkar med medlemskommunernas säkerhetsansvariga och utvecklar säkerhet i samarbete med dem samt representerar förbundet gentemot andra myndigheter och aktörer gällande säkerhetsfrågor.

Rollen innebär att man kommer i beröring med handlingar av känslig natur. Tjänsten är därför säkerhetsklassad.

Kvalifikationer

Akademisk utbildning eller annan likvärdig utbildning gärna med inriktning mot säkerhet, risk- och krishantering eller statsvetenskap.

Gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete och kunskap om de lagar, förordningar och föreskrifter som styr en kommuns eller myndighets säkerhets- och krisberedskapsverksamhet. 

Personliga egenskaper och förmågor

Du har en god analytisk förmåga är flexibel i ditt tänkande och är duktig på att lyhört samarbeta med olika människor. Du kan snabbt skapa relationer och nätverk både inom och utanför den kommunala sektorn.

Du besitter god förmåga till strategiskt och långsiktigt planerande. Du kan kombinera initiativförmåga, målinriktning och drivkraft med förmåga att nå samförståndslösningar och kan agera med omdöme och balans även i kritiska situationer.

Du har god pedagogisk förmåga samt är bra på att utrycka sig i tal och skrift på svenska

B-körkort. 

Erbjudande

RSG:s vision är att vara en räddningstjänst som stimulerar till professionell utveckling. RSG erbjuder dig ett varierande, utmanande och utvecklande arbete. Tillsammans skapar vi en arbetsplats med god arbetsmiljö och god gemenskap där dialog och samverkan utgör grunden. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till ett brett utbud av träningsaktiviteter. Baserat på dina tidigare erfarenheter och kunskap utformas en individuell introduktionsplan för den sökta tjänsten.

Lönevillkor

Vi tillämpar individuell lönesättning. Var vänlig att ange löneanspråk i din ansökan.

Tillträde

Efter överenskommelse. 

Ansökan

Sista ansökningsdag 23 april 2017.Ansökan via www.offentligajobb.se. Sök direkt på denna länk
 Välkommen med din ansökan! 

Upplysningar

Innan anställning kommer alkohol och drogtest att genomföras enligt förbundets policy.
Då tjänsten är säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning att genomföras.
Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår organisation och befattningarna 

Peter Backenfall Chef Förbundsstaben 031 335 2704

Pernilla Alsterlind  SACO  0767 690 719

Jon Pile Ledarna 0707 698 631

Bert Paulusson  Vision  0703 240 637

Per-Albin Halldin Kommunal  0704 360 409

Mikael Strand  BRF  0704 712 030